Ako vypočítame, že je podnik v ťažkostiach na účely nároku na príspevok z dôvodu mimoriadnej situácie (pandémie KORONAVÍRUS)?

Dôležitá informácia (aktualizované dňa 23.4.2020) k podniku v ťažkostiach (nebude sa testovať)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo stanovisko k uplatňovaniu podmienky podniku v ťažkostiach

“Aby mohli o pomoc žiadať aj podniky, …

Počítanie tržby za účelom odkladu platenia poistného v mimoriadnej situácii – pandémia KORONAVÍRUSU (nariadienie vlády č. 76/2020 )

Počítanie tržby za účelom odkladu platenia poistného v mimoriadnej situácii s príkladmi.

Z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie KORONAVIRUSU došlo k novelám zákonov v oblastí platenia poistného a to

  1.  §293ew zákona č. …