Podnikanie v neziskovej organizácii (najbežnejšia forma občianske združenie)

Neziskové organizácie sa riadia pri založení rôznymi právnymi predpismi, napr. občianske združenie sa zakladá na základe zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov.
1.1 Neziskové organizácie na účely dane z príjmov

Ďalej § 12 upravuje definíciu a pojem daňovníkov nezriadených na podnikanie (ďalej len „neziskové organizácie“), …