Daňové priznanie k dani z príjmov v mimoriadnej situácii – pandémia KORONAVÍRUSU (schválené dňa 2.4.2020) – s príkladmi

Daňové priznania

Mimoriadna situácia vyžaduje aj mimoriadne zásahy štátu do práv a povinností daňových subjektov. Jedným z pravidiel, ktoré sa upravuje týmto mimoriadnym zákonom je aj úprava povinnosti viažucich sa k povinnosti podať daňové priznanie, …

Účtovné povinnosti v období pandémie ochorenia COVID-19

Dňa 11. marca 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia pandémiu šírenia ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vážnosť situácie konala aj vláda Slovenskej republiky a 12. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. …