Obstaranie motorového vozidla formou finančného  prenájmu z účtovného a daňového hľadiska

Lízingová zmluva nie je v obchodno-právnych predpisoch  samostatne upravená. Najčastejšie  sa v praxi uzatvára  ako nepomenovaná zmluva podľa §269 ods.2  Obchodného zákonníka. V takomto prípade všetky náležitosti zmluvy upravujú zmluvné strany samostatne na základe vzájomnej dohody. …