Počítanie tržby za účelom odkladu platenia poistného v mimoriadnej situácii – pandémia KORONAVÍRUSU (nariadienie vlády č. 76/2020 )

Počítanie tržby za účelom odkladu platenia poistného v mimoriadnej situácii s príkladmi.

Z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie KORONAVIRUSU došlo k novelám zákonov v oblastí platenia poistného a to

  1.  §293ew zákona č. …

Hlásenie a ročné zúčtovanie v mimoriadnej situácii – pandémia KORONAVÍRUSU (schválené dňa 2.4.2020) – zákon č. 67/2020

V tejto mimoriadnej situácii, štát vydal zákon, ktorý rieši mimoriadne opatrenia na zabránenie dopadov pandémie KORONAVÍRUSU.  Jednou z tém, ktoré rieši zákon je aj skutočnosť podania hlásenia a vykonania ročného zúčtovania. …