Čo Vás trápi v daňových veciach – poraďte sa s daňovým poradcom – hodina otázok a odpovedí (29.04. 11hod.)

V tejto téme môžu predplatitelia  AUTORA.sk zadávať svoje .

Daňový poradca, Ing. Vladimír Ozimý bude na ne odpovedať 29.04.2020 o 11h (streda).

Pravidlá:

  • Otázky môžu klásť len predplatitelia AUTORA.sk  (musíte byť prihlásení)
  • Otázky môžete zadať aj vopred, …

Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19) – novela 96/2020 Z.z. (rešerš zákona)

Národná rada SR schválila zákon č.96/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č.75/2020 Z.z., …

Daňová kontrola a daňové konanie počas pandémie KORONAVÍRUSU ( novela zákona č. 67/2020 Z. z. – 22.04.2020 )

 1. Daňová kontrola ( §6 lex korona)

Novela zákona úplne zmenila pravidlá prerušenia daňovej kontroly počas pandémie. Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie. …