Ako vytvárať nákladové rezervy na reklamácie

Náklady na reklamácie

Sme spoločnosť zaoberajúca sa dovozom a predajom spotrebnej elektroniky. Na nami dovážené výrobky zabezpečujeme záručné opravy. Ako účtovať záručné opravy v priebehu roka a ako vypočítať a prípadne tvoriť rezervu na náklady na záručné opravy. Ako posudzovať záručné opravy z hľadiska dane z príjmov ?

Pri účtovaní treba vychádzať z Opatrenia Ministerstva financií SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (postupy účtovania). Obchodné vzťahy (pohľadávky, záväzky) vyplývajúce z reklamácie sa podľa postupov účtovania účtujú v prípade pohľadávok na účte 315-Ostatné pohľadávky, resp. v prípade záväzkov na účte 325-Ostatné záväzky.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.