Komentár k zákonu o dani z príjmov 595/2003 Z. z.

Naučte sa s nami všetko o dani z príjmov. Komentár k zákonu o dani z príjmov vydávame postupne formou seriálu.

Sledujte autora komentára, získate okamžitú notifikáciu na vydanie novej časti a môžete postupne študovať a získať komplexné znalosti o dani z príjmov.

 1. Ak Vám je vo výklade zákona niečo nejasné, spýtajte sa v komentári ku konkrétnemu paragrafu, AUTORA Vás spája priamo s autorom komentára.
 2. Každý paragraf je okomentovaný v samostatnom článku aj s príkladmi.
 3. Komentár je prepojený na aktuálne znenie zákona. Konkrétne znenie si môžete otvoriť popri čítaní textu priamo v okienku obrazovky aj s prepojeniami a odkazmi na súvisiace paragrafy a zákony.

V tomto článku budeme zhromažďovať postupne odkazy na jednotlivé komentáre podľa paragrafov.

Obsah

§ 1 Predmet úpravy – komentár k zákonu o dani z príjmov (§1 zákona 595/2003)

§2 základné pojmy v zákone o dani z príjmov  (§2 zákona 595/2003)

§3 Predmet dane u fyzickej osoby (§3 zákona 595/2003)

§4 – základ dane (§4 zákona 595/2003)

§ 5 Príjmy zo závislej činnosti – komentár daň z príjmov

§ 6 Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu | komentár daň z príjmu

§7 Osobitný základ dane z kapitálového majetku | komentár daň z príjmu

§8 Ostatné príjmy – komentár k zákonu o dani z príjmov

§9 – Príjmy oslobodené od dane

§10 – Výpočet príjmov spoluvlastníka a účastníka združenia – komentár k dani z príjmov

§11 – Nezdaniteľné časti na daňovníka – komentár k zákonu o dani z príjmov

§12 – Predmet dane – komentár k dani z príjmov

§13 – Oslobodenie od dane – komentár k dani z príjmov

§13a – komentár k dani z príjmov

§13b – komentár k dani z príjmov

§13c – komentár k dani z príjmov

§14 – Základ dane – komentár k dani z príjmov

§15 – Sadzba dane – komentár k dani z príjmov

§15a – Osobitná sadzba dane – komentár k dani z príjmov

§16 – zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou – komentár k dani z príjmov

§17 – Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane – komentár k dani z príjmov

§ 17a – Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách

§17b – Nepeňažný vklad v reálnych hodnotách

§17c – Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách – komentár

§17d – Nepeňažný vklad v pôvodných cenách – komentár k dani z príjmov

§17e – Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách – komentár k dani z príjmov

§17e – Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách – komentár k dani z príjmov

§17f a §17g Osobitná úprava platenia dane pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia

§18 úprava základu dane závislých osôb – komentár k dani z príjmov

§20 Rezervy a opravné položky – komentár k dani z príjmov

§21 – Nedaňové výdavky – komentár k dani z príjmov

Ďalšie paragrafy už čoskoro, získajte notifikáciu pomocou funkcie  sledovanie autora.

Autor článku

 • Ing. Vladimír Ozimý
 • Ing. Vladimír Ozimý
  Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

8 komentárov

 1. Dobrý deň,
  poprosím o vysvetlenie k §19 odst.3 písm k zákona 595/2003. Pri hodnote dokladu z ERP nad 1000 EUR, nemáme k dispozícii faktúru, t.j. nemáme nárok na odpočet DPH. Môže byť neodpočítaná DPH daňovým výdavkom v zmysle §19 odst. 3 písm k?
  ďakujem za odpoveď

  • Nie nemôže, § 19 ods. 3 písm. k) ZDP rieši právo daňového výdavku ak sú splnené podmienky, kedy nie je právo na odpočítanie dane. Je to kumulatívna stránka veci, teda v zásade ide o princíp hmotného práva kedy zákon Vám nedáva právo na odpočet dPH pretože patríte do skupiny § 49 ods. 3 resp. koeficient § 49 ods. 4 zákona o DPH. Ak právo na odpočet vzniká a prekážkou je len formálna stránka veci, teda nemáte faktúru, mali by ste žiadať o vystavenie faktúry a uplatniť si toto právo na základe nej. V opačnom prípade DPH ktorú sa rozhodnete neuplatniť a neriešiť zákonný nárok nebude zakladať právo na daňový výdavok.

 2. Dobrý deň,
  prosím o vysvetlenie k §11 ods.7 – zamestnanec, nerezident SR, občan Poľska, mal príjem zo ZČ (§ 5) v roku 2017 vyplatená iba v jednom mesiaci, tento príjem nepresiahol sumu 1901,67 €, bol mu zrazený preddavok na daň z príjmu zo ZČ. Na nezdaniteľnú časť mzdárka neprihliadla. Viem, že nemá povinnosť podať daňové priznanie (do termínu 15.2.2018 nepožiadal bývalého zamestnávateľa o RZD) ale chce. Môže si v DPFO uplatniť nezdaniteľnú časť príjmov a v akej výške – ročnej alebo len pomerne 1/12, ked mal príjem iba v jednom mesiaci (doplatok bonusu za predch.rok)

  Vdaka za odpoved.
  V.

  • Nezdaniteľná čiastka na daňovníka je ročná veličina. Teda daňovník má nárok na NČ v plnej výške (3803,33 eur pre rok 2017) bez ohľadu na to koľko mesiacov odpracoval alebo za ktoré mesiace mal príjem. to sa vzťahuje aj na nerezidenta. Nezdaniteľná čiastka ktorá sa testuje na mesiace je Nč na manželku(manžela). Teda ak FO nerezident mal príjmy, ktoré nezakladajú daňovú povinnosť (§46a) a bol mu zrazený preddavok má právo podať daňové priznanie alebo mu vykoná ZML ročné zúčtovanie ak sú splnené podmienky § 38 a preddavok sa FO zamestnancovi vráti.

 3. Dobrý deň, poprosím vysvetlenie ku tzv. charitatívnej reklame kto ju môže poskytnúť (ak podnikateľ môže si poskytnutú sumu alebo poskytnutý materiál dať ako výdaje zahrnuté do základu dane ako náklad) komu môže byť poskytnutá to viem. Aký je rozdiel medzi charitatívnou reklamou a zmluvou o sponzorstve v športe. Čo je výhodnejšie pre poskytovateľa? A podľa čoho uzavrieť zmluvu o charitatívnej reklame (nejaký vzor existuje)? Potrebujem to vedieť z toho dôvodu, že dnes získať nejaké sponzorské, dar, alebo jednoducho povedané financie na šport alebo partnera je dosť zložité a aj práve kvôli tomu že si to poskytovatelia nevedia a nemôžu dať do nákladov. Tak by som len potrebovala poradiť, ktorá zmluva je výhodnejšia aj pre toho poskytovateľa týchto financií.

 4. Dobrý deň
  Ako posúdiť výmenu sadeníc vymrznutých, vyschnutých poškodených stromov v ovocnom sade, ktorý odpisujeme a je potrebné vymeniť cca 10%-15% ovocných stromov čo je cca 1000 sadeníc stromov, pričom je potrebné súčasne vymeniť aj k nim náležiace oporné stĺpy a poškodené upevnenia stromov a aj závlahový systém ?

Pridaj komentár