Predjarné zamyslenie – zdaňovať záväzok, ktorý vznikol pri postúpení pohľadávky a neuhradil sa?

Tak som si povedal, že sa zamyslím. 😊 Čítam kade tade po odborných literatúrach (na stránke FRSR som to nenašiel), že testu dodanenia záväzku podlieha aj záväzok, ktorý vznikne pri postúpení pohľadávky.

Poznáte to postupník (teda kupujúci pohľadávku) účtuje klasicky zápis v obstarávacej cene 315/325. Čo hovorí §17 ods.27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov? Daňovník okrem daňovníka podľa osobitného predpisu (zákon č. 217/1997 – o neziskových organizáciách) a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, základ dane zistený podľa odseku §1 ods.b a c) upraví o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa §19 daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.