Skorší odpočet daňovej straty (korona opatranie) – vykázanie v tlačive DP PO

Ministerstvo financií SR vydalo Oznámenie č.MF/011498/2020-721 (v prílohe článku), o vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (FS/8/2020). …

Odklad sociálneho poistenia a čístý obrat zamestnávateľov – korona opatrenia – nariadenie vlády č. 131/2020 a č. 132/2020

Odklad sociálneho poistenia

Vláda SR vydala nariadenie vlády č.131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 s účinnosťou od 22.5. …

Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti – novela 120/2020 Z.z. (pôvodného zákona 67/2020 z.z.)

Národná rada SR schválila zákon č.120/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.67/2020  Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. …

Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19) – novela 96/2020 Z.z. (rešerš zákona)

Národná rada SR schválila zákon č.96/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č.75/2020 Z.z., …

Daňová kontrola a daňové konanie počas pandémie KORONAVÍRUSU ( novela zákona č. 67/2020 Z. z. – 22.04.2020 )

 1. Daňová kontrola ( §6 lex korona)

Novela zákona úplne zmenila pravidlá prerušenia daňovej kontroly počas pandémie. Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie. …