Podniková predajňa – účtovanie, režim dph a spotrebnej dane pri vlastných výrobkoch a nakúpeného tovaru.

V podnikovej praxi má mnoho účtovných jednotiek zriadenú vlastnú podnikovú predajňu. Zámerom prevádzkovania takejto predajne je dosiahnutie určitého objemu tržieb, ako aj podpora predaja a prezentácia podniku a jeho výrobkov okolitej komunite podnikov a obyvateľstvu. …