Hlásenie a ročné zúčtovanie v mimoriadnej situácii – pandémia KORONAVÍRUSU (schválené dňa 2.4.2020) – zákon č. 67/2020

V tejto mimoriadnej situácii, štát vydal zákon, ktorý rieši mimoriadne opatrenia na zabránenie dopadov pandémie KORONAVÍRUSU.  Jednou z tém, ktoré rieši zákon je aj skutočnosť podania hlásenia a vykonania ročného zúčtovania. …
text

Zmarená investícia zmeny 2020

Článok je súčasťou seriálu o zmenách v dani z príjmov v roku 2020.

Zmarená investícia §17 ods.3 pism. g) v podvojnom účtovníctve u podnikateľa z príjmami podľa §6 ods.1 a 2 ZDP alebo právnickej osoby môže byť z dôvodu

  1. Škody (549) – posúdi sa ako škoda
  2. Ostatné dôvody (548) – posúdi sa daňovo podľa vyššie uvedeného ustanovenia zákona

Dôvodom zmarenej investície môže byť akýkoľvek nepokračovanie v investície (finančný, …