Daňové odvolanie vzor

Nižšie nájdete vzor odvolanie v daňovej veci. V príklade je uvedených 22 možných dôvodov.

ALFA, s.r.o., Priemyselná 4, 971 01  Prievidza, DIČ: 2020304050

 

 

                                                                                               DAŇOVÝ ÚRAD TRENČÍN

                                                                                               pobočka Prievidza

                                                                                               G. …

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby 2019

 Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa §42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2019

  

Úvodné ustanovenie

Metodický pokyn je zameraný na problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa §42 zákona č. …