Novela DPH 2016 a prenos daňovej povinnosti v stavebníctve

V tomto článku nájdete materiál zo školenia Novela DPH 2016 a prenos v stavebníctve.

V prílohách nájdete:

  • Materiál zo školenia v rozsahu 34 strán v pdf formáte
  • Oznámenie FR SR k zoznamu činností patriacich/nepatriacich do divízií 41 až 43 CPA
  • Usmernenie FR SR k zatrieďovaniu stavebných prác do sekcie F podľa CPA
  • Odpovede FR SR na FAQ ohľadne zníženej sadzby DPH
  • Znenie novely DPH č. …