Nepeňažný benefit zamestnanci – ako zdaniť? Takto rozhodol Najvyyšší súd SR.

V článku nájdete súdne rozhodnutie vo veci zdaňovania nepeňažného benefitu zamestnancom, konkrétne rozdiel v skutočných nákladoch na dopravu (náklady, ktoré zamestnávateľ dopravcom skutočne uhradil), časť hradil   zamestnávateľ a zvyšok bolo riešené doplatkom zamestnanca (pričom predmetom bolo riešenie tej časti nákladov, …