Náklady na certifikáciu a časové rozlíšenie

Naša spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov. Dovážame výrobky zo zahraničia a dali sme ich certifikovať na príslušnom skúšobnom pracovisku. Na certifikátoch je uvedený dátum ich platnosti, ktorý je tri roky. Po tomto termíne musíme predmetné výrobky znovu certifikovať. Je nutné náklady na certifikáciu výrobkov časovo rozlíšiť ? Akú sú pokuty za nesprávne vedenie účtovníctva ?

Autor zastáva názor, že tieto náklady nie je potrebné časovo rozlíšiť. Vychádzam pritom z tejto právnej opory a úvahy. Podľa §3 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ZoU), sa účtuje o nákladoch do obdobia, s ktorým tieto náklady časovo a vecne súvisia. Náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.