Lehota na predloženie dôkazov pri kontrole DPH (C-664/21; prípad Nec)

Pravidlá dane z pridanej hodnoty v Európskej únii upravuje smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH. Oslobodené dodanie tovaru do iného členského štátu upravuje článok 138 ods. 1 smernice, prevzatý do §43 slovenského zákona o DPH. Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom alebo treťou osobou na ich účet, ak nadobúdateľom je zdaniteľná osoba v inom členskom štáte. Právo výkladu spoločnej smernice o DPH má Súdny dvor EÚ (SDEÚ). Významným judikátom SDEÚ vo veci preukazovania oslobodeného dodania do iného členského štátu je rozsudok C-664/21; prípad Nec (Slovinsko). Spor vo veci samej je charakterizovaný ďalej uvedeným skutkovým stavom; …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.