Počítanie tržby za účelom odkladu platenia poistného v mimoriadnej situácii – pandémia KORONAVÍRUSU (nariadienie vlády č. 76/2020 )

Počítanie tržby za účelom odkladu platenia poistného v mimoriadnej situácii s príkladmi.

Z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie KORONAVIRUSU došlo k novelám zákonov v oblastí platenia poistného a to

  1.  §293ew zákona č. …

Účtovné povinnosti v období pandémie ochorenia COVID-19

Dňa 11. marca 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia pandémiu šírenia ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vážnosť situácie konala aj vláda Slovenskej republiky a 12. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. …