Skorší odpočet daňovej straty (korona opatranie) – vykázanie v tlačive DP PO

Ministerstvo financií SR vydalo Oznámenie č.MF/011498/2020-721 (v prílohe článku), o vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (FS/8/2020). …

Odklad sociálneho poistenia a čístý obrat zamestnávateľov – korona opatrenia – nariadenie vlády č. 131/2020 a č. 132/2020

Odklad sociálneho poistenia

Vláda SR vydala nariadenie vlády č.131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 s účinnosťou od 22.5. …