Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby 2019

 Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa §42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2019

  

Úvodné ustanovenie

Metodický pokyn je zameraný na problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa §42 zákona č. …

text

Metodický pokyn k § 6a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH po 1.1.2019 – zmena registrácia platiteľa (2/DPH/2019/MP)

Úvod

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) v ustanovení §6a zákona o DPH upravuje  zmenu  registrácie zdaniteľných osôb registrovaných podľa §5 alebo §6 zákona o DPH na registráciu podľa §4 zákona o DPH a zmenu registrácie zdaniteľných osôb registrovaných podľa §4 na registráciu podľa §5 alebo §6 zákona o DPH. …