Neskoro vyplatený finančný príspevok – načo si treba dať pozor, usmernenie FS a náš komentár k usmerneniu

Podľa metodického pokynu, ktorý bol vydaný v apríli 2021 je rizikovým modelom vyplatenie finančného príspevku po zadu. Uvádzam príklad z metodického pokynu

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom finančný príspevok na stravu v sume 2,81 € vo výplatných termínoch v priebehu mesiaca. …