Finančný prenájom u nájomcu – obstaranie, ocenenie, účtovanie

Finančný prenájom je definovaný opatrením Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej aj postupy účtovania). …

Spoločnosť poskytla sesterskej spoločnosti pôžičku pri úročení 1 %. Je takáto výška úroku v poriadku?

Spoločnosť poskytla  sesterskej spoločnosti pôžičku vo výške 125 000 eur pri úročení 1 %. Cez nepriamy podiel sú tieto spoločnosti závislé, pretože matka vlastní na druhej spoločnosti 100 % a nepriamy podiel je rovný alebo vyšší ako 25 % (  §2 ods.o ). …

Spoločník (fyzická osoba), závislá osoba, poskytne bezúročnú pôžičku svojej firme. Aký to má vplyv na úpravu základu dane u spoločníka a spoločnosti?

Spoločník (fyzická osoba), závislá osoba, poskytne bezúročnú pôžičku svojej firme. Aký to má vplyv na úpravu základu dane u spoločníka a spoločnosti?

Riešenie 

Úrokový príjem fyzickej osoby, …