Pripravovaná novela zákona o audite (od 06/2024)

Národná rada Slovenskej republiky rokuje o pripravovanej novele zákona č.423/2015 Z.z. o štatutárnom audite v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. júna 2024. Tento článok poskytuje predbežné informácie z pripravovanej novely (tlač 132 – (zákon č.xxx/2024 Z.z.)).

Táto novela nadväzuje na preberanú smernicu EÚ a Rady číslo 2022/2464 o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov tým, že v zákone o audite upravuje pravidlá pre audítorské uistenie v oblasti individuálneho vykazovania alebo konsolidovaného vykazovania informácii o udržateľnosti.

Predmetom zákona o audite, sú okrem iného, podmienky na výkon štatutárneho auditu, a doplňuje sa aj – audítorské uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti (§ 2/1/a). Ďalej je predmetom zákona o audite dohľad nad výkonom štatutárneho auditu, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.