Kedy môže byť DPH daňovým nákladom?

Sme spoločnosť s ručením obmedzeným a registrovaný platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH). V ktorých prípadoch je daň z pridanej hodnoty aj daňovým nákladom z hľadiska dane z príjmov právnických osôb ?

DPH je súčasťou obstarávacích cien (teda aj nákladov) v prvom rade pre osoby, ktoré nie sú registrovaným platiteľom dane (porovnaj §25 ods.5 pism. a) ZDP). Pre osobu, ktorá je platiteľom dane, nie je DPH v princípe súčasťou obstarávacích cien nakupovaných vstupov tak, ako to vyplýva z ustanovení §21 ods.2 pism. i)) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP).

Ďalej sa do základu dane nezahŕňa DPH vzťahujúca sa na hmotný majetok a nehmotný majetok (§ 17/3/d ZDP):

  1. na ktorú si platiteľ uplatnil nárok na odpočet pri registrácii podľa §55 zákona o DPH,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.