Podniková predajňa – účtovanie, režim dph a spotrebnej dane pri vlastných výrobkoch a nakúpeného tovaru.

V podnikovej praxi má mnoho účtovných jednotiek zriadenú vlastnú podnikovú predajňu. Zámerom prevádzkovania takejto predajne je dosiahnutie určitého objemu tržieb, ako aj podpora predaja a prezentácia podniku a jeho výrobkov okolitej komunite podnikov a obyvateľstvu. …

Vzor skrátenej transferovej dokumentácie pre stálu prevádzkareň v SR – rok 2023

V prílohe článku nájdete vzor skrátenej transferovej dokumentácie pre stálu prevádzkareň, v zmysle nového usmernenia č.MF/020061/2022-724.

Úvod k týmto zmenám nájdete v článku Závislé osoby – transferové oceňovanie (ekonomická podstata – širší prehľad právnej úpravy). …