Kontrola účtovníctva (úplnosť, preukázateľnosť, správnosť)

Účtovníctvo ako systém je založené na rešpektovaní všeobecne uznávaných zásad. V slovenskej úprave účtovníctva sú tieto zásady prevzaté z euro smernice číslo 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach v znení neskorších predpisov. Do zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je prevzatých ešte ďalších 10 euro smerníc uvedených v prílohe tohto zákona. Smernice sú v slovenskom jazyku dostupné na webovom sídle EÚ (www.eur-lex-europa.eu).

Prehľad základných účtovných zásad tak, ako sú obsiahnuté v slovenskom zákone o účtovníctve je uvedený v prílohe 1 tohto článku. Vedúcou účtovnou zásadou je verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. Zjednodušene povedané, predmetom účtovníctva je verné zobrazenie majetkovej pozície účtovnej jednotky kontinuálne od jej vzniku (súvaha) a produkčnej schopnosti za jednotlivé účtovné obdobie (výkaz ziskov a strát), …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.