Kto je konečný príjemca príjmu? Finančné riaditeľstvo SR vydalo odporúčania

Konečný príjemca – preukazovanie
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo informáciu k spôsobu, forme, rozsahu a periodicite preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu na účely zákona o dani z príjmov (august 2023); informácia FR SR má odporúčací charakter, teda nie je právne záväzná (informácia FR SR číslo 3/MZ/2023/I). Táto rešerš je zameraná na vybrané časti informácie, v praxi je potrebné používať úplné znenie informácie spolu so zákonom o dani z príjmov.
Právna úprava
Podľa §2 ods.af zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  (ZDP) je konečným príjemcom príjmu osoba, ktorej plynie príjem v jej vlastný prospech a má právo neobmedzene využívať tento príjem; za konečného príjemcu sa nepovažuje osoba, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.