Nájom strojov a zariadení spolu s nájomom budovy: Oslobodenie alebo zdanenie DPH? (Súdny judikát)

Pravidlá dane z pridanej hodnoty (DPH) v Európskej únii upravuje smernica číslo 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH. Oslobodenie prenájmu nehnuteľností upravuje článok 135 smernice, prevzatý do §38 slovenského zákona o DPH. Oslobodený od dane je nájom nehnuteľností s výnimkou nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov.

Právo výkladu spoločnej smernice o DPH má Súdny dvor EÚ (SDEÚ). Významným judikátom SDEÚ vo veci oslobodenia pri prenájme nehnuteľností je rozsudok C-516/21; prípad Y (Nemecko). Spor vo veci samej je charakterizovaný ďalej uvedeným skutkovým stavom; judikatúra je dostupná na webovom sídle SDEÚ aj v slovenskom jazyku (www.curia.europa.eu).

Kontrolovaná spoločnosť Y dala do prenájmu budovu na chov hydiny s trvalo inštalovanými strojmi a zariadeniami (napr. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.