Kedy sa aktivujú náklady na vývoj do majetku ?

V praxi nášho podniku vzniká otázka, kedy sa vlastný vývoj bude aktivovať do majetku a premietne sa do zvýšenia stálych aktív (účet 012), resp. kedy bude súčasťou prevádzkových nákladov ? Ako sa účtuje výskum ?

Podľa §2 ods.4 pism. a) zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sú majetkom také aktíva účtovnej jednotky, pri ktorých je takmer isté, že v budúcnosti budú prinášať ekonomické úžitky (výnosy); teda len takéto položky sa môžu vykazovať v súvahe ako majetok. Preto aktivovať vlastný vývoj do majetku v súvahe nie je vôbec jednoduché. Podľa § 37 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov je možné vlastný vývoj aktivovať do majetku na účet 012-Aktivované náklady na vývoj pri splnení všetkých týchto 6 podmienok; …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.