Vzor skrátenej transferovej dokumentácie pre stálu prevádzkareň v SR – rok 2023

V prílohe článku nájdete vzor skrátenej transferovej dokumentácie pre stálu prevádzkareň, v zmysle nového usmernenia č.MF/020061/2022-724.

Úvod k týmto zmenám nájdete v článku Závislé osoby – transferové oceňovanie (ekonomická podstata – širší prehľad právnej úpravy). …