Oceňovanie zásob: vlastná doprava a úroky z úveru.

Musíme aktivovať vlastnú dopravu do obstarania zásob, keď máme len jedno dodávkové auto, ktoré občas niečo privezie ? Patria do ocenenia zásob aj úroky z účelového úveru na obstaranie zásob ?

Podľa oceňovacích pravidiel vlastná doprava do obstarania zásob patrí. Podľa §25 ods.1 pism. a) zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa externe obstarané zásoby oceňujú obstarávacou cenou, teda vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním. Z ustanovenia § 22 ods. 3 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov vyplýva, že z vnútropodnikových služieb súvisiacich s obstaraním zásob a so spracovaním zásob sa do obstarávacej ceny aktivuje len prepravné a vlastné náklady na spracovanie materiálu.

Prepravné by malo byť vykalkulované na úrovni vlastných nákladov, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.