Optimalizácia kapitálových štruktúr: Základné imanie verzus vklad do kapitálového fondu

Účtovná jednotka(obchodná spoločnosť) častokrát rieši otázku čo je výhodnejšie z daňového hľadiska a účtovného hľadiska, či teda vklad do ZI alebo vklad do kapitálových fondov. V tomto článku sa zameriam na princípy vkladov do týchto dvoch prvkov vlastného imania a čo to znamená pre spoločníka ak si vyplatí peniaze zo zníženia základného imania a čo v prípade ak si vyplatí z kapitálových fondov.
Základné imanie a tvorba
Základné imanie sa povinne vytvára v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti. Je peňažným vyjadrením súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Nepeňažný vklad a určenie jeho peňažnej sumy, v akej sa započítava na vklad, sú uvedené v spoločenskej zmluve, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.