Náklady spojené so založením spoločnosti, nadobúdanie majetku podľa § 59a Obchodného zákonníka

So vznikom účtovnej jednotky sú spojené povinné poplatky a iné výdavky, ktoré súvisia so založením účtovnej jednotky  ešte pred jej vznikom (pred jej zápisom do Obchodného registra v prípade obchodných spoločností alebo zápisom do Živnostenského registra v prípade samostatne zárobkovo činných osôb). …
text