Ako sa vyčísli rozdiel medzi účtovnými odpismi a daňovými odpismi a následne vypočíta tzv. odložená daň ?

Ako sa vyčísli rozdiel medzi účtovnými odpismi a daňovými odpismi a následne vypočíta tzv. odložená daň ?

Priebeh účtovných odpisov a daňových odpisov názorne uvedieme na príklade počítača, ktorý používa spoločnosť – projekčná kancelária. Spoločnosť sa rozhodla počítač účtovne odpísať rovnomerne počas dvoch rokov. Má k tomu vecný dôvod, lebo technický pokrok z tejto oblasti si vyžaduje výmenu počítača po dvoch rokoch. Čo je však dôležitejšie, má k tomu aj ekonomické predpoklady. Ceny dosahované spoločnosťou, umožňujú zakalkulovať do nich aj takéto rýchle účtovné odpisy počítača a vytvárať si tak zdroje na nákup nového počítača.

Daňové odpisy počítača sú stanovené zákonom o daniach z príjmov na štyri roky. Spoločnosť uplatňuje rovnomerné daňové odpisy, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.