Mikro účtovná jednotka a mikrodaňovník – právnická osoba

Sme malá spoločnosť s ručením obmedzeným so vznikom v roku 2022 a  pre zostavenie účtovnej závierky chceme použiť zjednodušenú účtovnú metodiku mikro účtovnej jednotky. Pokiaľ ide o daň z príjmov právnických osôb sú pre mikro účtovné jednotky nejaké osobitné pravidlá ?
Mikro účtovná jednotka
Účtovná metodika mikro účtovnej jednotky predstavuje zjednodušenie účtovnej metodiky. Na základe príslušnej eurosmernice vydalo Ministerstvo financií SR opatrenie č.MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení neskorších predpisov.

Podľa §2 ods.5 zákona o účtovníctve mikro účtovnou jednotkou pokiaľ ide o právnu formu, môže byť každá obchodná spoločnosť. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.