Konsolidovaná účtovná závierka – kto má povinnosť konsolidovať?

Ktoré účtovné jednotky majú povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (KÚZ) ? Má túto povinnosť aj spoločnosť s ručením obmedzeným ? Akými predpismi sa riadi zostavenie KÚZ ?

Pravidlá pre konsolidovanú účtovnú závierku (KÚZ) ustanovuje §22 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve znení neskorších predpisov. Konsolidácia je vlastne fiktívny pohľad na prepojenú skupinu podnikov tak, ako by to bol jeden podnik, preto sa ich vzájomné obchodné vzťahy eliminujú (vynulujú), ako by to boli vnútropodnikové transakcie. Ide teda o vykazovaciu fikciu, podniky v skupine sú a zostávajú samostatné právne subjekty. Za konsolidovaný celok sa neplatí žiadna daň z príjmov. KÚZ sa zostavuje podľa komunitárneho práva – nariadenia EÚ č.1126/2008 o prijatí medzinárodných účtovných štandardov (IFRS 10 – KÚZ). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.