Zmeny v zákone o dani z príjmov pre rok 2023 podľa novely č.496/2022 Z.z.

Zmeny v zákone o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2023

  • Ekonomické prepojenie – dopĺňa sa spočítavanie podielov blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia ( 595/2003 Z.z. ( §zzs ods.2003-595/2/o/1). Príklad podľa dôvodovej správy – manžel má 100 % podiel v spoločnosti A, 15 % v spoločnosti B a manželka má tiež 15 % podiel v spoločnosti B. Po novele sa už spoločnosti A a B považujú za ekonomicky prepojené.
  • Ekonomické prepojenie – dopĺňa sa definícia ekonomického prepojenia medzi daňovníkom a stálymi prevádzkarňami ( §2 ods.r). Ruší sa definícia zahraničnej závislej osoby, lebo metodika transferového oceňovania platí pre tuzemské aj cezhraničné transakcie.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.