Účtovná závierka – oceňovanie majetku a záväzkov

Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve a v účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov
 

Úvod

Oceňovanie je v účtovníctve veľmi významné, lebo od neho záleží, koľko peňažných jednotiek majetku, záväzkov, vlastného imania, resp. výsledku hospodárenia účtovná jednotka vykazuje. V účtovníctve platí zásada stálosti účtovných metód (teda aj stálosti metód oceňovania) tak, ako to ustanovuje § 7 ods. 3 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Pri oceňovaní treba prihliadať nielen na základné zásady obsiahnuté v zákone o účtovníctve, ale aj na ďalšie podrobnosti ustanovené Opatrením MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (postupy účtovania). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.