Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a vyživované osoby za rok 2015

Medzi nezdaniteľné časti základu dane zaraďujeme nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka – NČZD, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, resp. manžela– NČZDM, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu a suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. …

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2015 a daňové priznanie typu B

V tomto článku nájdete materiál zo školenia/videoškolenia Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2015 podnikajúcich FO.

Obsah: 38 strán pdf + príklad vyplnené tlačiva Daňové priznanie typu B a prílohy

Materiál je zameraný na informácie vyplývajúce zo zmien účtovných a daňových predpisov najmä pre rok 2015 týkajúce sa podnikajúcich fyzických osôb. …