Účtovanie rozpočtovej organizácie o refundácii mzdových nákladov a cestovného

Rozpočtová organizácia  postupuje pri účtovaní refundácie mzdových nákladov a cestovných náhrad nasledovne:

Ide o účtovný prípad, keď rozpočtová organizácia dostala finančné prostriedky na výdavkový rozpočtový účet.

 

V prípade, ak rozpočtová organizácia obdrží finančné prostriedky na príjmovom rozpočtovom účte, účtuje takto:

 

Ak rozpočtová organizácia neobdrží finančné prostriedky z ESF do konca účtovného obdobia, tak zúčtuje nezinkasované pohľadávky na ťarchu účtu MD 588 AÚ – so súvzťažným zápisom v prospech účtu D 351 AÚ – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa počas bežného obdobia.

V nasledujúcom období bude účtovať prevod bežného transferu z ESF na ťarchu účtu MD 223 AÚ – Príjmový rozpočtový účet so súvzťažným zápisom v prospech účtu D 357 AÚ – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Marta Rešetková, PhD.
  • Ing. Marta Rešetková, PhD.
    Od roku 2004 je zapísaná do zoznamu daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov. Poskytuje komplexné daňové poradenstvo daňovým subjektom z podnikateľského prostredia, právnickým osobám, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania i fyzickým osobám. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore: Odvetvové a prierezové ekonomiky. Pracuje na verejnej vysokej škole, má praktické zručnosti v oblasti priamych a nepriamych daní, miezd, personalistiky i vedenia účtovníctva účtovných jednotiek, ktorými sú fyzické osoby, právnické osoby, príspevkové, rozpočtové a neziskové organizácie. Ďalšou špecializáciou je znalecká činnosť v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo. Venuje sa aj publikačnej činnosti v oblasti daní a účtovníctva.