Dodanie služby od zdaniteľnej osoby z Ruska

Dodávateľ z Ruskej federácie vyfakturoval platiteľovi dane na Slovensku za službu sprostredkovanie (t.j. za obchodno-technickú činnosť pri dodávkach našich systémov). Podlieha táto služba samozdaneniu (podľa §15 ods.1) tam, kde je sídlo odberateľa, čiže na Slovensku? Odvádza teda platiteľ dane daň na výstupe a vykazuje zdaniteľný obchod na r. 11 a 12 výkazu DPH? No súčasne si túto daň odpočíta a vykazuje na r. 21 daňového priznania? A súčasne v Kontrolnom výkaze v časti B 1?

                            

Podľa ustanovenia §2 ods.1 pism. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú predmetom dane služby v tuzemsku poskytované za protihodnotu zdaniteľnou osobou. V tejto súvislosti je dôležité správne určiť, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Marta Rešetková, PhD.
  • Ing. Marta Rešetková, PhD.
    Od roku 2004 je zapísaná do zoznamu daňových poradcov Slovenskej komory daňových poradcov. Poskytuje komplexné daňové poradenstvo daňovým subjektom z podnikateľského prostredia, právnickým osobám, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania i fyzickým osobám. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore: Odvetvové a prierezové ekonomiky. Pracuje na verejnej vysokej škole, má praktické zručnosti v oblasti priamych a nepriamych daní, miezd, personalistiky i vedenia účtovníctva účtovných jednotiek, ktorými sú fyzické osoby, právnické osoby, príspevkové, rozpočtové a neziskové organizácie. Ďalšou špecializáciou je znalecká činnosť v odvetví Účtovníctvo a daňovníctvo. Venuje sa aj publikačnej činnosti v oblasti daní a účtovníctva.

Komentáre su uzatvorené.