Takto bude vyzerať nový kontrolný výkaz DPH a poučenie od 01.04.2016

V Zbierke zákonov bolo vyhlásenie opatrenie Ministerstva financií, ktoré mení kontrolný výkaz DPH a jeho poučenie.

V prílohe nájdete PDF prílohy, výkaz a poučenie. Naši autori pridajú čoskoro prehľadný článok, čo sa vo výkaze zmenilo.

Vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty podľa predpisu účinného do 31. marca 2016 sa použije pri podávaní kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. marca 2016.

Prílohy: priloha_vzorKV(2016)  poucenie_KV(2016)  opatrenie_KV(2016)

Využite naše notifikácie o zmenách v daňovej legislatíve

Okamžité notifikácie o zmenách daňovej legislatívy z Vás urobia profesionála s vynikajúcim prehľadom.  Využite našu bezplatnú službu: http://www.autora.sk/notifikacie-o-zmenach-v-zakonoch/

 

Ukážka notifikácie:

Dobrý deň,

v Zbierke zákonov bol vyhlásený nový zákon upravujúci daňovú legislatívu:

Číslo: 113/2016 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Vzťah k daňovému predpisu:
Vykonávajúci predpis k zákonu 222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2016/113/

Autor článku

Pridaj komentár