Pomôcky pre účtovníkov

V najbližších dňoch zverejním  nasledovné odborné materiály a pomôcky. Pridajte si sledovanie nových článkov autora a príde Vám okamžitá notifikácia na email.

Účtovné jednotky (ÚJ) sa povinne členia na – mikro, …