Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov – aké interné účtovné smernice potrebujeme?

INTERNÉ ÚČTOVNÉ SMERNICE

(zoznam potenciálnych tém do smerníc v jednoduchom účtovníctve)

Zo zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ZoU) a z postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve pre podnikateľov ustanovených Opatrením MF SR č.MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov (PU) vyplýva pre účtovnú jednotku povinnosť vytvárať nižšie uvedené interné účtovné smernice. …