Iniciatíva (FASTER) – cieľom je aj uľahčenie investovania na finančných trhoch

Rada Európskej únie informovala, že  dosiahla dohodu (všeobecné smerovanie) o bezpečnejších a rýchlejších postupoch na získanie úľavy pri dvojitom zdanení, čo pomôže zvýšeniu cezhraničných investícií a boju proti zneužívaniu daňového systému.

Cieľom tzv. iniciatívy FASTER je zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť postupov zrážkovej dane v EÚ pre cezhraničných investorov, vnútroštátne daňové orgány a finančných sprostredkovateľov, ako sú banky alebo investičné platformy.

Ak chceme zlepšiť fungovanie únie kapitálových trhov, je nevyhnutné zosúladiť naše postupy daňových úľav. Som rád, že sme dospeli k dohode o tomto dôležitom návrhu, ktorý pomôže aj oveľa účinnejšie bojovať proti daňovým podvodom.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014. Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - odbor Bankovníctvo a Znaleckého ústavu EUBA, odboru Ekonómia a manažment (znalecké odvetvia: Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, Financie a Personalistika) a zo znaleckého odboru Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie - Oceňovanie a hodnotenie podnikov. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva. Poradenská činnosť napríklad pre spoločnosti Accace, Highgate Law & Tax, Auditorea.