Občianske združenie – daň z príjmov právnickej osoby (príklad)

Úvod – právne predpisy
Právnou oporou pre založenie a činnosť právnickej osoby vo forme občianskeho združenia je zákon č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Rozhraničovacie pravidlá pre vedenie jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva ustanovuje § 9 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; príslušné postupy účtovania sú na webovom sídle Ministerstva financií SR (www.mfsr.sk). Režim DPH upravuje zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Daň z príjmov právnickej osoby
Ustanovenia § 12 ods. 2 a 3 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) upravujú, čo je predmetom dane z príjmov právnickej osoby nezaloženej na podnikanie (tzv. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.