Fondy v účtovníctve a ich daňové súvislosti

Charakteristika fondov
Laická verejnosť spravidla rozumie pod pojmom „fond“ nejakú sumu peňažných prostriedkov, ktoré sú určené na konkrétny účel použitia. Odborná verejnosť z oblasti účtovnej a daňovej problematiky pod ním rozumie adresnejší význam – fondy (pasíva), ako zdroje krytia aktív, ktoré však väčšinou nepredstavujú priamo protipoložku v peňažných prostriedkoch.

Hospodárenie s účelovými peňažnými fondmi, teda tzv. fondové hospodárenie, sa viac používa v rozpočtovej sfére, ako v podnikateľskej oblasti. Legislatíva v podnikateľskej oblasti umožňuje väčšiu právomoc v rozhodovaní o použití zdrojov, avšak tiež sú tu určité obmedzenia a pravidlá, najmä v účtovnom a obchodnom práve.
Účtovné súvislosti
Zjednodušené povedané, účtovníctvo je ustálený nástroj na meranie hospodárskej aktivity. Potom účtovný výkaz súvaha predstavuje výsledky merania majetkovej pozície firmy. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.