Nedaňové náklady na oslobodené výnosy (predaj oslobodeného podielu)

Podľa ustanovení §21 ods.1 a §2 ods.i  zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) – daňovým nákladom nie je náklad, ktorý nesúvisí so zdaniteľným výnosom. Inak povedané, ak existuje náklad, ktorý je vynaložený na oslobodený výnos, potom je tento náklad nedaňový, lebo vznikol v príčinnej súvislosti s nezdaňovaným (oslobodeným) výnosom. Položky oslobodené od dane z príjmov právnickej osoby sú taxatívne vymenované v ustanoveniach v §13 až 13c ZDP.

Materská akciová spoločnosť založila spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom 100 % obchodný podiel v nej nadobudla v 03/2022 (zápis splateného základného imania do obchodného registra) formou peňažného vkladu do základného imania v sume 30 000 eur. Uvedený obchodný podiel materská spoločnosť neskôr predala,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.