Novela zákona o účtovníctve od 01.06.2024

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č.431/2002 Z.z. účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. júna 2024 (zákon č.105/2024 Z.z.).  Táto rešerš poskytuje vybrané informácie z tejto novely . V praxi je potrebné používať úplné znenie 431/2002 Z.z.

  1. Uvedenou novelou sa preberá smernica EÚ a Rady číslo 2022/2464 o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov; novela zasahuje aj do iných zákonov, najmä do zákona o audite. Jedným z cieľov je harmonizovať obsah a porovnateľnosť informácií vo výročnej správe. Novelou sa tiež preberá smernica EÚ a Rady číslo 2023/2775 o veľkostných kritériách pre mikropodniky s cieľom zníženia administratívnej záťaže týchto podnikov;

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.