Prechod z jednoduchého účtovníctva (JÚ) do podvojného (PÚ)

Východiská

Nový kalendárny rok býva spojený s prechodom účtovania fyzických osôb zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva. Prechod môže byť dobrovoľný (ak sa tak fyzická osoba rozhodne) alebo povinný (ak tak vyplýva z osobitného predpisu). …

Konateľ a spoločník obchodnej spoločnosti (1)

(Postavenie, práva a povinnosti konateľov, spoločníkov, člena štatutárneho orgánu z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti. Register diskvalifikácií – vylúčenie osoby z výkonu funkcie. Prokúra. Konanie právnickej osoby.)

Právnická osoba pojmové znaky a vymedzenie:

  • účelové združenie majetku alebo osôb (fyzických, …

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2015 a daňové priznanie typu B

V tomto článku nájdete materiál zo školenia/videoškolenia Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2015 podnikajúcich FO.

Obsah: 38 strán pdf + príklad vyplnené tlačiva Daňové priznanie typu B a prílohy

Materiál je zameraný na informácie vyplývajúce zo zmien účtovných a daňových predpisov najmä pre rok 2015 týkajúce sa podnikajúcich fyzických osôb. …