Inventarizácia – interná úprava

Inventarizácia patrí medzi ťažiskové práce súvisiace s uzatváraním účtovných kníh. Overuje sa ňou, či stav majetku, záväzkov a vlastného imania zodpovedá skutočnosti. Je podmienkou preukázateľného účtovníctva. Jej správne načasovanie je východiskom pre včasné zostavenie účtovnej závierky. Jej vykonanie nadväzuje na časový harmonogram uzatvárania účtovných kníh, ktorým sme sa zaoberali v predchádzajúcom článku “Časový harmonogram uzávierkových prác – interná úprava”

Nižšie vyberáme jednu z minimalistických možností vnútropodnikovej úpravy podnikovej inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania.  Ide o povinnosti nevyhnutného rozsahu, ktoré si samozrejme účtovná jednotka prispôsobuje vlastnej vecnej náplni súvisiacej s predmetom činnosti a s organizačnou štruktúrou. Nápomocnou môže byť napríklad problematika práce so zásobami materiálu určeného na priamu spotrebu premietnutá vo vzore. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní