Strata v daňovom priznaní za rok 2022

V roku 2022 dochádza k súbehu viacerých pravidiel, ktoré je potrebné zohľadniť pri odpočítaní daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Cez prechodné ustanovenia sa uplatňuje osobitný režim pre stratu za roky 2018 a 2019, pričom stratu za rok 2018 bolo možné okrem štandardného spôsobu odpočítať aj podľa pravidiel “lex korona”, osobitný režim pre stratu za roky 2020 a 2021, pričom mikrodaňovník má výnimku pri odpočítaní straty za rok 2021. Daňové straty sa vypĺňajú od najstaršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Nižšie uvádzame stručný prehľad pravidiel týkajúci sa strát vykázaných v jednotlivých zdaňovacích obdobiach. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní