Zásoby – interná úprava; výdavky na spotrebované pohonné látky

Problematika zásob patrí ako jedna z mnohých do vnútropodnikovej úpravy účtovnej jednotky. Ide o deklarovanie spôsobu účtovania zásob, o doplnenie postupu účtovnej jednotky najmä pri účtovaní a oceňovaní zásob, či určení materiálu na priamu spotrebu bez účtovania na sklad, ako aj stanovenie noriem prirodzených úbytkov zásob. Individuálny postup účtovnej jednotky sa premieta aj v účtovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky s detailom na stanovenie spôsobu uplatnenia preukázateľných daňových výdavkov v nadväznosti na ustanovenie § 19 ods. 2 písm. l zákona o dani z príjmov.

Nižšie vyberáme jednu z minimalistických možností vnútropodnikovej úpravy účtovania zásob  konkrétnej malej účtovnej jednotky zaoberajúcej sa predajom kozmetického tovaru a poskytovaním služieb. Príkladmo uvádzame oceňovanie zásob materiálu na sklade pevnou skladovou cenou s potenciálnou odchýlkou, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní