Ako opraviť zverejnenú účtovnú závierku?

Blíži sa záver roka 2022 a s tým aj záver účtovného obdobia účtovných jednotiek, ktoré majú účtovné obdobie zhodné s kalendárnym rokom. Všetky účtovné jednotky a to bez ohľadu na to, či majú účtovné obdobie zhodné s kalendárnym rokom, alebo nie zostavujú účtovnú závierku. Ak ide o účtovnú závierku právnickej osoby, táto podlieha schvaľovaciemu procesu. Podľa §  16 ods. 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je možné do schválenia účtovnej závierky účtovné knihy opäť otvoriť a zostaviť novú účtovnú závierku. To znamená, že právnická osoba môže opakovane zostaviť účtovnú závierku, pritom zostavenie “opravnej” alebo “dodatočnej” účtovnej závierky pojmovo zadefinované nie sú. Zákon pozná iba účtovnú závierku zostavenú alebo schválenú. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní