Významnosť – interná úprava

Problematickou oblasťou v aplikačnej praxi účtovných jednotiek býva zadefinovanie hladiny významnosti. Vychádza to zo skutočnosti, že významnosť je v zákone o účtovníctve v zásade upravená popisnou formou, ktorú každá účtovná jednotka potrebuje premietnuť do číselných údajov vystihujúcich jej finančnú a majetkovú situáciu. Opäť ide o oblasť, ktorej priestor na rozpracovanie je práve vo vnútropodnikovej úprave – v smernici. Významnosť je spomenutá v zákone o účtovníctve a to v § 17 ods. 9, podľa ktorého sa informácia považuje za významnú, ak by jej neuvedenie alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa. Významnosť pritom určujeme na účely troch rôznych oblastí. Sú to:

  1. významnosť na účely účtovnej závierky (§ 17/9 ZoU)
  2. významnosť na účely opravy chýb minulých účtovných období (§ 5/1 a § 59/13 PU)
  3. významnosť na účely časového rozlíšenia (§ 56/14 PU)

Priestorom na stanovenie kritérií pre výber hladiny významnosti ako aj jej aplikačné pravidlá je interná smernica. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Komentáre su uzatvorené.