Podnikanie v neziskovej organizácii (najbežnejšia forma občianske združenie)

Neziskové organizácie sa riadia pri založení rôznymi právnymi predpismi, napr. občianske združenie sa zakladá na základe zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov.
1.1 Neziskové organizácie na účely dane z príjmov

Ďalej § 12 upravuje definíciu a pojem daňovníkov nezriadených na podnikanie (ďalej len „neziskové organizácie“), …

Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19) – novela 96/2020 Z.z. (rešerš zákona)

Národná rada SR schválila zákon č.96/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č.75/2020 Z.z., …