Výdavky na testovanie na COVID 19 a daňová uznateľnosť

Vláda na svojom zasadnutí dňa 27.1.2021 sa uzniesla na schválení zmien v oblasti daňovej uznateľnosti testovania zamestnancov a blízkych osôb. Ide o nové ustanovenie podľa §24ab zákona č. 67/2020 Z. z. (lex korona), kde sa doplnilo, že počas obdobia pandémie  sú daňovým výdavkom podľa §19  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších (ďalej len „ZDP“) prepisov aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19 vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie

  • a) zamestnávateľom na zamestnanca, vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti podľa §115 až 117 Občianskeho zákonníka
  • b) daňovníkom s príjmami podľa §5 a §6 ods.1 a 2 ZDP na testovanie tohto daňovníka vrátane testovania blízkej osoby žijúcej s daňovníkom v spoločnej domácnosti,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.