Zlepšenie podnikateľského prostredia – novela kilečko 198 2020 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č.198/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia; so základnou účinnosťou dňom vyhlásenia (21.7. 2020) a neskôr. Ide o zákon pracovne nazývaný „Sulíkové kilečko“. Táto rešerš je zameraná len na vybrané témy, najmä ekonomické, v praxi treba používať úplné znenie zákona.

  • Zvyšujú sa veľkostné hranice na povinný audit účtovnej závierky, a to celková suma brutto aktív súvahy na 4 000 000 eur (doteraz 2 000 000 eur), čistý obrat na 8 000 000 eur (doteraz 4 000 000 eur) a priemerný prepočítaný počet zamestnancov na 50 (doteraz 30); ide o novelizáciu 19 zákona č.431/2002 Z.z.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.